paard(rij)lessencontactgegevens en informatie

Tarieven in euro's, per persoon, inclusief BTW


Kinderpaard(rij)lessen
Priveles van 30 minuten:
 • losse les 15
 • tienrittenkaart 125
Groepsles van 2 uur:
 • losse les 25
 • tienrittenkaart 200
Het voordeel van een tienrittenkaart = vast lesuur + korting op de lesprijs

Paardencoaching voor kinderen
Losse sessie: 40
Strippenkaart 5 sessies: 175


Voorwaarden
De lessen gaan bij alle weersomstandigheden door, tenzij Natuurlijk Paardleiden de les afzegt (bij extreem weer en bij onweer). Lessen kunnen door de klant verzet of afgezegd worden. Niet óf te laat afzeggen (de lestijd is al ingegaan) betekent dat deze les van de leskaart afgaat alsof de les heeft plaatsgevonden. In overleg kan een les ingehaald worden in een andere lesgroep.

Betaling van de les of tienrittenkaart dient te geschieden per overmaking op girorekening NL12 INGB 0000 406040 t.n.v. S. Keizers te Witteveen, vóórdat de les of tienrittenkaart ingaat. Het overgemaakte geld wordt niet geretourneerd bij voortijdige beeindiging van de lessen.
 • Bij losse lessen is er geen garantie op een vast lesmoment; de lessen worden eerst gevuld met vaste klanten
 • Groepslessen hebben hetzelfde tarief als privé-lessen, maar ze duren langer
 • Een tienrittenkaart is zes maanden geldig, tenzij er een andere termijn wordt overeengekomen
 • Als de tarieven veranderen, dan gaat het nieuwe tarief in met ingang van de eerstvolgende losse les of leskaart
 • Wie óm de week lest, lest altijd in de even of juist oneven week
 • Tijdens de kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn er géén lessen
 • Ponykamp (voor eigen leerlingen) vindt jaarlijks plaats op de eerste ma/di/wo van de zomervakantie
 • Een goedgekeurde cap is verplicht, een rugbeschermer is optioneel (er zijn leencaps en -rugbeschermers beschikbaar)

Voor het rijden gelden welzijnsregels:
 • Een ruiter met uitrusting is niet zwaarder dan 15% van het normale lichaamsgewicht van het paard
 • Tijdens buitenritten gaat een paard nooit alleen mee.
 • Vanaf  25 graden buitentemperatuur doen we het heel rustig aan. We passen onze activiteiten aan op de paarden, die snel last hebben van warmte. Meestal betekent dat: niet rijden. Ook bij onweer, ijzel en vuurwerk wordt er niet gereden