Natuurlijk Paardleiden

mr. J.B. Kanweg 20, 9439 TG Witteveen (Boerderij "de Bente")

06-14525933 / natuurlijkpaardleiden@gmail.com

KvKnr: 01144913

Voorstellen
Ik ben Sylvia Keizers (1970). In 2008 ben ik van Amsterdam naar Drenthe verhuisd om mijn bedrijf Natuurlijk Paardleiden vorm te geven.
Ik laat met mijn bedrijf zien dat je paarden op een paardvriendelijke manier kunt houden, trainen, voeren en bekappen en tegelijkertijd kunt inzetten voor paardrijlessen. Je hoeft paarden niet op te sluiten in stallen, ijzers onder te slaan, hard te trainen en krachtvoer te geven. Ik leer kinderen en volwassenen om op een zo natuurlijk mogelijke manier met paarden om te gaan. Naast mijn paardenbedrijf werk ik op een middelbare school als docent, mentor, sociale vaardigheidstrainer en zorgcoordinator. Ik ben student psychologie aan de Open Universiteit.

Mijn voorbeelden op paardengebied zijn Pat Parelli, Liesbeth Jorna, Karen Rohlf, Warwick Shiller, Sharon Wilsie, Alexander Nevzorov.

De diensten die Natuurlijk Paardleiden biedt:

Zie ook:
Onze paarden
Tarieven en voorwaarden
Paardenwelzijn
Vragen?
Verhalen
Dingen die we in de les doen
Paarden trainen
YouTube-kanaal
Informatie:
"Hoe kan een dier jouw dokter zijn?"


Kinderlessen

De kinderlessen van Natuurlijk Paardleiden zijn zeker "anders" te noemen. Er is veel mogelijk. Alleen rijden, samen of in een kleine groep. Buiten in het bos of in de rijbak. Alleen grondwerk of ook rijden. Op de blote rug, met een barebackpad of met een zadel, maar altijd zonder bit, zweep en sporen.

De lessen zijn bedoeld om van kinderen natuurlijke ruiters te maken. Dat is meteen het grootste verschil met paardrijden op een traditionele manege. Kinderen leren op een rustige en paardvriendelijke manier paardrijden en ook alle andere vaardigheden rondom paarden, zoals het lezen van paardentaal, op een veilige manier lopen met een paard, paardvriendelijk zadelen en singelen, op een correcte manier op- en afstijgen en nog veel meer... We rijden niet elke les, omdat er nog zoveel meer te leren is dan rijden. De kinderen leren ook veel over paardenwelzijn. De lessen zijn een basis voor andere paardendisciplines.
Als ze in de groep rijden, leren ze ook hoe het is om samen te werken en om verantwoordelijk te zijn voor de groep. Behalve samenwerken, verantwoordelijk zijn en communiceren leren ze ook om assertief te zijn en om grenzen te stellen. Allemaal vaardigheden die nog goed van pas zullen komen op school. Soms gaan we wandelen met de paarden, soms zetten we een paard voor de slee en soms gaan we ook met ze fietsen of skateboarden. Springen behoort ook tot de mogelijkheden, maar dan moet iemand al een gevorderde Natuurlijk Paardleiden-ruiter zijn. Ervaring op een tradionele manege is niet nodig, zelfs niet wenselijk: "schopjes" om een paard te laten lopen en de teugels naar je toe trekken om het paard te sturen en te remmen, moeten eerst weer afgeleerd worden. We gaan vaak naar het bos. De kinderen helpen elkaar tijdens de lessen. Dus wandelschoenen en kleren die vies mogen worden zijn aan te raden.


Hoe zien de lessen eruit?
Kinderen leren omgaan met paarden, zoals het paard ophalen uit de wei, halster omdoen, begeleiden aan een lang touw. Ook grondwerk, dat wil zeggen: een paard oefeningen laten doen terwijl de ruiter op de grond staat. Dat geeft veel zelfvertrouwen, een beginnend gevoel van leiderschap en de kinderen leren de paardentaal goed lezen en gebruiken.
Kinderen leren ook om zichzelf altijd in veiligheid te kunnen brengen met valtraining, de noodafsprong en de noodrem (eenteugelstop). Ze leren ook rijden. Eerst als volger (het paard wordt geleid) en gaandeweg steeds zelfstandiger.


Donna en Anna


Grondwerklessen en wandelritten voor volwassenen

Wat is grondwerk? Eigenlijk alle oefeningen waarbij de ruiter met het paard bezig is terwijl beiden de voeten op de grond hebben. Grondwerk is bedoeld voor verschillende dingen: elkaar leren kennen, lichaamstaal/paardentaal leren gebruiken, warming-up/stretching, leiderschap opbouwen en (her)beleren. We blijven soms in de bak, maar veel vaker gaan we naar het bos.

De activiteiten worden afgestemd op je leeftijd, conditie, lesdoelen en eventuele beperkingen.

Alle lessen zijn gebaseerd op een natuurlijke omgang met paarden. Je kunt de lessen gebruiken om (weer) te gaan rijden of op problemen op te lossen bij mens of paard. Ervaring met paarden is niet nodig. De oefeningen kunnen op verschillende niveau's uitgevoerd worden, van beginner tot vergevorderd. Ook voor ervaren en traditionele ruiters zijn deze lessen heel leerzaam. Je leert ook veel over paardenwelzijn.


Paardentraining op lokatie

Paarden (her)trainen vraagt om ervaring. Ervaring met verschillende paardenpersoonlijkheden en ervaring met verschillende trainingsmethoden. Je eigen paard trainen op de Natuurlijk Paardleiden manier draagt bij aan een goede relatie met je paard. Die relatie is de basis van de training. Hier vind je meer informatie en tips. De training kan plaatsvinden bij Natuurlijk Paardleiden of op lokatie.

Paardencoaching voor volwassenen en voor kinderen

Voor ondersteuning bij:

Waarom paarden bij coaching?
Paarden zijn groepsdieren, net als wij. In vele opzichten zitten we hetzelfde in elkaar en hebben we dezelfde basisbehoeften (zelfstandig zijn, tot iets groters behoren en ergens goed in zijn/worden). We verschillen van paarden door ons gebruik van taal.
Taal helpt ons, maar het belemmert ons ook. We hebben de hele dag door allerlei gedachten en we praten voortdurend. Paarden nemen waar dat wij onrustig zijn in ons hoofd. Wij hebben daardoor moeite om contact te maken met onszelf en met elkaar. Door met paarden om te gaan leer je duidelijk te zijn in je lichaamstaal.

Mensen in staat zijn vooruit te denkenof er gevaar zal zijn en hoe we daarop zullen gaan reageren. Ik zie dat mensen daarin soms doorschieten; ze zijn het grootste deel van de tijd aan het nadenken over gevaar dat er wellicht nooit zal komen. Je komt dan nooit tot rust. Paarden schrikken, reageren en ontladen de spanning. Je leert door paarden in het hier en nu te zijn en spanning los te laten.

Paarden maken contact op gevoelsniveau, ze zijn eerlijk, zonder verborgen agenda, in het hier-en-nu en ze oordelen niet. Ze geven precies aan wat jouw gedrag doet. Tijdens de sessies onderzoeken we de gedachten die jij erbij hebt, zodat je leert volgens welke overtuigingen je handelt. Je gedachten bepalen je gedrag. Door je gedachten te veranderen, verander je jezelf.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe paardencoaching werkt: "dieren: hoe kan een dier jouw dokter zijn?"Artikel uit het Dagblad van het Noorden
31 oktober 2019 n.a.v. Openbedrijvendag Midden-Drenthe: